Absolwenci I LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem - matura 2017 rok

Jeśli nie chcesz/nie wyrażasz zgody, aby twoje zdjęcie znajdowało się w tej galerii prosimy o kontakt.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok| pożegnanie absolwentów | powrót na stronę główną.


Obowiązek informacyjny

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:

Administratorem podanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. prof. Oswalda Balzera w Zakopanem z siedzibą w Zakopanem 34-500 ul. Słoneczna 1, Stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 000023513, NIP:736-16-30-586 , REGON:120128690  

Inspektor ochrony danych: Pan Piotr Kyc,  lozakopane@poczta.fm
Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych stowarzyszenia  -  Celem Stowarzyszenia jest: działalność kulturalna, prowadzenie różnorodnych form dokształcania (odczyty, sympozja, seminaria, konferencje, internetowy biuletyn informacyjny),  kultywowanie pamięci i tradycji szkoły, nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów szkoły, promowanie działalności i osiągnięć szkoły oraz pracy i życia jej absolwentów, wspieranie bieżącej działalności szkoły, organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego i turystycznego członków (spotkania towarzyskie, sportowe, wycieczki),działalność na rzecz rozwoju Liceum w Zakopanem, opiniowanie aktualnych zjawisk i problemów w życiu Szkoły, oraz prowadzenia dokumentacji stowarzyszenia.
Zebrane dane będą przechowywane do: ustania członkostwa/zatrudnienia, a następnie zostaną przekazane do archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.
Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.