Kliknij.Informacja w języku angielskim     

dodaj do ulubionych   ustaw tę strone jako startowš   napisz do nas!   
|
|
|
|
|
|


   Informacja o pracy
      I Walne Zebranie
    II Walne Zebranie
  III Walne Zebranie
  o stowarzyszeniu
  statut
  członkowie
  władze
  zapisz się...
  deklaracja
  Oswald Balzer
  historia
  nauczyciele
  dyrektorzy
  pracownicy szkoły
   Odsłonięcie tablicy
   Sesja naukowa
   Fotografie archiwalne 1

 

Guestbook

Zobacz wpisy archiwalne w Księdze Gośći

Księga gości - dodaj wpis

  
 

aktualna lista członków

Absolwenci Szarotki pdf

Absolwenci
LO pdf

 Absolwenci
i uczniowie LO odznaczeni
Krzyżem Orderu Virtuti Militari pdf

Gimnazjalna
lista katyńska
pdf

Absolwenci GALERIE FORTOGRAFII

    Rocznik 2017
    Rocznik 2016
    Rocznik 2015
    Rocznik 2014
    Rocznik 2013
    Rocznik 2012
    Rocznik 2011
    Rocznik 2010
    Rocznik 2009
    Rocznik 2008
    Rocznik 2007
    Rocznik 2006
    Rocznik 2005
    Rocznik 2004
    Rocznik 2003
    Rocznik 2002
    Rocznik 2001
    Rocznik 2000
    Rocznik 1999
    Rocznik 1998
    Rocznik 1997
    Rocznik 1996
    Rocznik 1995
    Rocznik 1994
    Rocznik 1993
    Rocznik 1992
    Rocznik 1991
    Rocznik 1990
    Rocznik 1989
    Rocznik 1988
    Rocznik 1987
    Rocznik 1986
    Rocznik 1984
    Rocznik 1985
    Rocznik 1983
    Rocznik 1982
    Rocznik 1981
    Rocznik 1980
    Rocznik 1979
    Rocznik 1978
    Rocznik 1977
    Rocznik 1976
    Rocznik 1975
    Rocznik 1974
    Rocznik 1973
    Rocznik 1972
    Rocznik 1971
    Rocznik 1970
    Rocznik 1969
    Rocznik 1968
    Rocznik 1967
    Rocznik 1966
    Rocznik 1965
    Rocznik 1964
    Rocznik 1963
    Rocznik 1962
    Rocznik 1961
    Rocznik 1960
    Rocznik 1959
    Rocznik 1958
    Rocznik 1957
    Rocznik 1956
    Rocznik 1955
    Rocznik 1954
    Rocznik 1953
    Rocznik 1952
    Rocznik 1951
    Rocznik 1950
    Rocznik 1949
    Rocznik 1938
    Rocznik 1937
    Rocznik 1936
    Rocznik 1935
    Rocznik 1934
    Rocznik 1933
    Rocznik 1932

archiwum: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
 
 


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia   |  15-11-2017      

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem.

Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawiły sprawozdania z pracy za okres za lata 2013 - 2017. Sprawozdania zatwierdzono. Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium.

Zarząd wybrany 23 listopada 2013 roku pracował do listopada 2017 roku w następującym składzie:

Skład Zarządu :

Prezes Zarządu - Maciej Rojowski

Wiceprezes Zarządu - Barbara Święchowicz

Sekretarz Stowarzyszenia - Małgorzata Gładoch

Skarbnik Zarządu - Krystyna Kois

Członek Zarządu - Anna Jasiorkowska

Członek Zarządu - Małgorzata Wonuczka - Wnuk

Członek Zarządu - Piotr Kyc

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący Komisji - Maciej Rzankowski

Członek Komisji - Jacek Herman

Członek Komisji - Stanisław Wróbel

Na kadencję 2017-2021 wybrano władze w następującym składzie:

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Jacek Herman

Członek - Helena Pitoń

Członek - Stanisław Wróbel


W dniu 13 listopada 2017 roku Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem wybrany przez Walne Zebranie Członków w dniu 9 listopada ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes Zarządu - Małgorzata Wonuczka -Wnuk

Wiceprezes Zarządu - Piotr Kyc

Sekretarz Stowarzyszenia - Jadwiga Marchewka

Skarbnik Zarządu - Krystyna Kois

Członek Zarządu - Beata Kępińska

Członek Zarządu - Maciej Rzankowski

Członek Zarządu - Małgorzata Gładoch


99 lat Niepodległości.   |   12-11-2017'     
   Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się 11 listopada przed południem przy Kwaterze Legionowej na Nowym Cmentarzu przy ulicy, Nowotarskiej. W południe   odprawiono Mszę Święta w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, po której Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula złożył pod Krzyżem - Miejscem Pamięci Narodowej urnę zawierającą ziemię z Normandii.
Delegacja naszego Stowarzyszenia wzięła udział w obchodach.


  Pamiętamy o Maćku, Prezesie naszego Stowarzyszenia |  02-11-2017'      
 

Otrzymaliśmy zdjęcie od Agnieszki Baranowskiej. Znicze  od Stowarzyszenia zapalone na grobie Maćka Rojowskiego, który odszedł od na 6 grudnia 2016 roku w wieku 65 lat. Dziękujemy.


ZAWIADOMIENIE     |         07-10-2017'

 

ZAWIADOMIENIE


     Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem zwołuje w dniu 9 listopada 2017 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków, zgodnie z zapisami w Rozdz. IV, par. 17 Statutu Stowarzyszenia.
  Zebranie odbędzie się w budynku Liceum Ogólnokształcącego, ul. Słoneczna 1.
 Pierwszy termin zebrania - godzina 16.30, drugi termin - godzina 17.00.

  Porządek Walnego Zebrania Członków:

 1. Wybór Prezydium Zebrania.
 2.  Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie Zarządu za okres 2013 - 2017.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 10. Dyskusja nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem.
 11. Wybory do Zarządu.
 12. Wybory do Komisji Rewizyjnej.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.


  Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Zarząd
Stowarzyszenia Absolwentów
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Oswalda Balzera
w Zakopanem.


PAMIĘTALI O PATRONIE SZKOŁY    |    17-10-2017'    
 

Delegacja uczniów klas pierwszych pod opieką prof. Wojsława Lichaczewskiego była dzisiaj w Morskim Oku i złożyła kwiaty pod kamieniem oraz tablicą poświęconą Patronowi naszej szkoły profesorowi Oswaldowi Balzerowi.

 

 

 


KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY   | 12-10-2017'       
  W  PIERWSZYCH DNIACH PAŹDZIERNIKA 2017 R. W LO IM. OSWALDA BALZERA W ZAKOPANEM PRZEPROWADZONO KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY . UDZIAŁ  WZIĘLI W NIM  UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH.

     ZDOBYWCOM 1-3 MIEJSC W DNIU 11.10. 2017 R. UROCZYŚCIE WRĘCZONO NAGRODY PRZYGOTOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW LO im. O. BALZERA W ZAKOPANEM.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WYRAŻA PODZIĘKOWANIE DYREKCJI TPN  ZA WSPARCIE.

Wyniki konkursu:

Klasa I A - Górnisiewicz Witold, Węglarz Bartłomiej, Frączek Elżbieta

Klasa I B - Sapiga Apolonia, Gał Aneta, Bukowska Agnieszka

Klasa I C - (pięć osób nagrodzonych bo ta klasa najlepiej wypadła) Chelewska Aleksandra, Zubek Kinga, Baś Maria, Krzeptowski-Sabała Jan


    |        

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 02.09.2017 zmarła 

Bożena

CZARNIAK 

ceniona i podziwiana przez pokolenia uczniów
 nauczycielka języka angielskiego,
związana z Liceum Ogólnokształcącym im. O. Balzera
 w latach 1982-1988;

kobieta o niepospolitym, otwartym umyśle, niezwykłej osobowości i rozległych    zainteresowaniach, pełna wiary w młodych ludzi, odważna i bezkompromisowa w głoszeniu swoich poglądów, niezawodna przyjaciółka wielu z nas.

               Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia

Nauczyciele i uczniowie
I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera,
              Stowarzyszenie Absolwentów LO im. O. Balzera
              w Zakopanem.


DOMINIK RAFACZ - LAUREAT NAGRODY BALZERA |        

 28 kwietnia 2017 r. w auli I LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem odbyło  się uroczyste pożegnanie  tegorocznych absolwentów.
 W tym roku nagrodę im. Oswalda Balzera dla najlepszego  ucznia otrzymał DOMINIK RAFACZ, który ukończył szkołę ze średnią ocen 5,59.

Nagrodę ufundowało Stowarzyszenie Absolwenów LO im. O. Balzera
w Zakopanem.

Gratulujemy!

DOTACJA Z GMINY MIASTA ZAKOPANE     |        
17.02.2016 ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY KONKURS DLA ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY,SZTUKI,OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI AD 2016, ORGANIZOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTO ZAKOPANE.
INFORMUJEMY,ŻE OTRZYMALIŚMY DOTACJĘ W WYSOKOŚCI 2570 ZŁ NA REALIZACJĘ PROJEKTU
"PAMIĘĆ NADZIEJĄ PRZYSZŁOŚCI".
W RAMACH TEGO PROJEKTU W 2016 ROKU ODBĘDZIE SIĘ CYKL SPOTKAŃ, PODCZAS KTÓRYCH ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE SYLWETKI WYBRANYCH OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA NASZEGO MIASTA I REGIONU.
W SPOTKANIACH TYCH UCZESTNICZYĆ BĘDZIE MŁODZIEŻ I LO IM. O. BALZERA W ZAKOPANEM ORAZ INNYCH ZAKOPIAŃSKICH SZKÓŁ ŚREDNICH.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA DZIĘKUJE GMINIE MIASTO ZAKOPANE ZA FINANSOWE WSPARCIE


"Piękne 100 lat istnienia...ma Targach Czytelniczych     |  14-08-2017      

W ramach drugiej edycji Zakopiańskich Targów Książki organizowanych pod hasłem "Pod Tatry tylko z książką" można się było zapoznać z bogatą ofertą wydawnictw na stoiskach znajdujących się na Placu Niepodległości. Nasze Stowarzyszenie wzięło udział w targach wystawiając książkę "Piękne 100 lat istnienia. Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem1912-2012".
Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania uczennicom: Ani Jareckiej, Ani Lassak, Jadzi Możdżeń i Ewelinie Orawiec, za pomoc w promowaniu naszego wydania jubileuszowego podczas Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego. Na stoisku byli tez obecni członkowie zarządu Małgorzata Gładoch i Krystyna Kojs. Dziękujemy Książka jest nadal dostępna w bibliotece szkolnej, zapraszamy!

 

PODZIĘKOWANIA    |        
  Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanemdziękuje absolwentowi, panu Pawłowi Gajowskiemu, oraz jego kolegom (rocznik 1968), za zakupienie zestawu mikrofonów bezprzewodowych do ni przekazania ich szkole.

ABSOLWENCI Z ROKU 2016       | 04-2014       

Zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii absolwentów z roku 2016 .

aktualna lista członków | jak się zapisać do Stowarzyszenia..


"ZNANI ABSOLWENCI Z WIZYTĄ W SZKOLE -  Szymon Ziobrowski  |21-04-2017 '        

21 kwietnia 2017 w LO im. O.Balzera w Zakopanem odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "ZNANI ABSOLWENCI Z WIZYTĄ W SZKOLE",zorganizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów  I LO im. O.Balzera w Zakopanem. Tym razem zaproszenie do swojej szkoły przyjął Pan Szymon Ziobrowski - Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.Tytuł spotkania brzmiał :"Nie ma złych wyborów'". Dyrektor Ziobrowski interesująco  przedstawił   funkcjonowanie parku narodowego  w kontekście  zmieniającego się współczesnego świata .Jak sam powiedział  celem prezentacji było sprowokowanie i zachęcenie młodzieży do samodzielnego wyboru przyszłej drogi życiowej. Nasz absolwent  rozpoczął i zakończył spotkanie , dającym do myślenia cytatem: " trzeba widzieć las , a nie pojedyncze drzewa".


    | 06-12-2016'        

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy,


że dzisiaj, o godzinie 13.30 w Wodzisławiu Śląskim odszedł  od nas w wieku 65 lat    

 
Maciej Rojowski


Prezes Stowarzyszenia Absolwentów LO im.Oswalda Balzera w Zakopanem, absolwent naszej szkoły z roku 1968 ,  wieloletni  nauczyciel wychowania fizycznego


Łączymy się w bólu z rodziną Zmarłego.

Zarząd Stowarzyszenia

Maciej Rojowski urodził się 13.01.1951 roku w Krakowie.Ukończył Szkołę Podstawową nr 3 i Liceum Ogólnokształcąceim. O. Balzera w Zakopanem oraz studia na WSWF w Krakowie.Pracował jako instruktor rehabilitacji w KBK w Zakopanem oraz jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3.Pełnił funkcję sztygara oddziału rehabilitacyjnego i kierownika działu socjalnego w Rybnickiej Spółce Węglowej KWK " Marcel". Pracował również w firmach PPUH BOHEX i POLSTONE w Krakowie. Był nauczycielem w ZSZ Ministerstwa Górnictwa i trenerem w ZSS im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie , w SZS "Śląski" w Katowicach oraz w Klubie Sportowym "Górnik Radlin" .Udzielał się społecznie na niwie sportowej. Był prezesem Klubu Sportowego Górnik Radlin - sekcji pływackiej, członkiem zarządu Okręgowego Związku Pływackiego w Katowicach.Od listopada 2013 roku pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem .Wraz z Jego odejściem utraciliśmy wspaniałego, życzliwego Kolegę, pełnego energii i planów Prezesa.

Cześć Jego Pamięci.


  "Pamięć nadzieją przyszłości" - Henryk Sienkiewicz w LILIANIE    |  24-11-2016'      

 

18 listopada 2016 w bibliotece Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu "Pamięć nadzieją przyszłości".

Gościem spotkania był Maciej Krupa - absolwent naszej szkoły, który opowiadał o znakomitym gościu Liliany, jakim był Henryk Sienkiewicz. Spotkanie zorganizowano  w setną rocznicę śmierci Laureata Literackiej Nagrody Nobla . Obchodziliśmy ją 15 listopada 2016 r.

Cykl spotkań "Pamięć nadzieją przyszłości" jest organizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im.Oswalda Balzera w Zakopanem.Zbliża się Dzień 1 listopada, dzień pamięci i zadumy, wspomnijmy tych co odeszli, bliskich i przyjaciół. Wspomnijmy też Tych ze szkolnych lat, naszych profesorów i wychowawców, kolegów ze szkolnej ławy. Zapalmy im znicz pamięci......

Maciej Rojowski - Prezes Stowarzyszenia              30 pażdziernika 2016r,

"Pamięć nadzieją przyszłości" - dr Wincenty Galica    | 25-10-2016'        
  21 października 2016   uczniowie  naszego liceum wysłuchali interesującej opowieści o życiu i działalności absolwenta LO im. O. Balzera w Zakopanem / matura 1935/, wielkiego społecznika,  lekarza radiologa , Honorowego Obywatela Zakopanego   dr. Wincentego Galicy.  W setną rocznicę urodzin swojego Ojca wspominały córki : Krystyna Krzemińska i Lucyna Galica-Jurecka. Piątkowe spotkanie było kolejnym z cyklu "Pamięć nadzieją przyszłości".

Zarząd  serdecznie dziękuje Pani Krystynie Krzemińskiej i Pani Lucynie Galicy-Jureckiej za darowiznę przekazaną na cele statutowe Stowarzyszenia.

         

    |        

  Wkrótce...

 

 


 

"Znani absolwenci z wizytą w szkole "- Apoloniusz Rajwa    | 08-10-2016'        
  6 października Zarząd Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem zorganizowała kolejne spotkanie z cyklu "Znani absolwenci z wizytą w szkole." Tym razem gościem zakopiańskiej szkoły był Pan Apoloniusz Rajwa, który opowiadał o swojej pasji do gór.
an Apoloniusz, to człowiek niezwykły, bardzo aktywny w ciągu całego życia. Efektem tej aktywności są liczne spotkania z ciekawymi ludźmi, odwiedzone miejsca o których można tylko pomarzyć tak w wysokich górach, jak i w najgłębszych, największych jaskiniach.
Oczywiście plonem tych licznych doświadczeń są wspomnienia udokumentowane licznym, unikalnymi fotografiami, ponieważ pan Apoloniusz Rajwa jest również zapalonym fotografem.

 PO ZAKOŃCZENIU SPOTKANIA ZOSTAŁY WRĘCZONE DYPLOMY I NAGRODY ZWYCIĘZCOM  SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY  PROF. OSWALDZIE  BALZERZE.

Zobacz zdjęcia..


"Znani absolwenci z wizytą w szkole "- Apoloniusz Rajwa    |26-09-2016'        
 

Zarząd Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Znani absolwenci z wizytą w szkole."

Tym razem naszym gościem będzie Pan Apoloniusz Rajwa, który opowie o swojej pasji do gór.

Spotkanie odbędzie się 6 października o godzinie 11, w bibliotece szkolnej.

 

    |        

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy


że w dniu 16 września 2016 r odszedł  od nas w wieku 59 lat    

 
Waldemar Dziki


absolwent naszej szkoły z roku 1975 ,    reżyser, scenarzysta i producent filmowy  


Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego.

Zarząd Stowarzyszenia


"Czwarte spotkanie nad Morskim Okiem''     |        
"Czwarte spotkanie nad Morskim Okiem'' - Regulamin

Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego

im. Oswalda Balzera w Zakopanem

34 - 500 Zakopane, ul. Słoneczna 1<

Termin: 7.10.2016r.

Miejsce: Schronisko nad Morskim Okiem.

Uczestnicy: Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem, absolwenci Szkoły.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów LO Zakopane, Dyrekcja ZSO w Zakopanem

Cel spotkania: Przybliżenie postaci Patrona Szkoły Prof. Oswalda Balzera i jego zasług nowym uczniom Szkoły, konkurs wiedzy , złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą poświęconą prof. Oswaldowi Balzerowi , propagowanie turystyki pieszej oraz walorów i piękna Tatr.

Regulamin

3.10.2016 godz.9.50 Test sprawdzający wiedzę o Patronie Szkoły i jego zasługach przeprowadzony w szkole w formie pisemnej dla uczniów klas pierwszych.

7.10.2016 godz.8.00 Wyjazd autokaru do Morskiego Oka - zespoły klasowe 8-10 uczestników.

godz.9.00 Przemarsz grupy z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka

godz.10.30 Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą postać Prof. Oswalda Balzera, wręczenie nagród i dyplomów.

godz.11.30 Powrót do Palenicy Białczańskiej i odjazd do Zakopanego.

Udział w imprezie zgłoszonych uczniów bezpłatny. Koszty imprezy pokrywa Stowarzyszenie Absolwentów LO w Zakopanem. Koszty Ubezpieczenia uczestników oraz opieka pedagogiczna - Dyrekcja ZSO .

Zarząd Stowarzyszenia

Bibliografia do konkursu:

80 lat Zakopiańskiego Gimnazjum, Szkice i wspomnienia z lat 1912-1992, Praca Zbiorowa pod red. Witolda Osińskiego, Komitet Organizacyjny Obchodów 80-lecia LO im. O. Balzera, str. 8-29. UWAGA-w artykule Oswald Balzer - wielki uczony i obywatel jest błąd: O.Balzer uzyskał habilitację w 1885r. a nie w 1875 jak omyłkowo wydrukowano.

"Piękne 100 lat istnienia. 1912-2012. Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem" pod redakcją Małgorzaty Wnuk. Zakopane 2012

Kalendarium najważniejszych wydarzeń uzupełnione od 1992 do 2012 - www.absolwencilo-zakopane.pl

"Wybitni uczeni Uniwersytetu Jana Kazimierza - Oswald Balzer (1858-1933)" - Roman Nowacki - http://www.lwow.com.pl/rocznik/balzer.html

Informacja w Wikipedii - http://pl.wikipedia.org/wiki/Oswald_Balzer

Informacja w portalu - http://www.szkolnictwo.pl/szukaj.Oswald_Balzer


PAMIĘĆ NADZIEJĄ PRZYSZŁOŚCI- SPOTKANIE 4    |        

Wraz z nowym rokiem szkolnym Stowarzyszenie Absolwentów LO im. O. Balzera w Zakopanem zorganizowało kolejne , czwarte już, spotkanie z cyklu "Pamięć nadzieją przyszłości". Tym razem Wojciech Szatkowski pracownik Muzeum Tatrzańskiego, absolwent naszego liceum niezwykle interesująco przybliżył słuchaczom sylwetki znanych zakopiańczyków ,byłych uczniów szkoły: Henryka Muckenbrunna - znakomitego przedwojennego narciarza oraz Tadeusza Schiele - narciarza, lotnika , uczestnika bitwy o Anglię.
Spotkanie odbyło się w czytelni biblioteki szkolnej 7 września 2016 r.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA ZAKOPANE

ZOBACZ ZDJĘCIAŚladami Trylogii Henryka Sienkiewicza...    |        
  Biuro Turystyczne "Infotour" Elżbiety Chodurskiej z Zakopanego zorganizowało w roku Henryka Sienkiewicza wycieczkę "Śladami Trylogii Henryka Sienkiewicza" na dawne Kresy znajdujące się dziś na Ukrainie.

Bogaty i starannie przygotowany program prowadził od Lwowa, poprzez Żółkiew, Podhorce, Skałę Podolską, Krzemieniec, Chocim, Okopy Świętej Trójcy, Kamieniec Podolski, Czerniowce, Drohobycz, Kołomyję do Iwanofrankowska, czyli dawnego Stanisławowa.

Na Cmentarzu Łyczakowskim uczestnicy nie tylko zwiedzili tę piękną nekropolię. Przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem złożyli wiązankę biało-czerwonych kwiatów i zapalili znicze na grobie profesora patrona, oddali m.in. hołd powstańcom styczniowym, a na Cmentarzu Orląt Lwowskich złożono symboliczną wiązankę kwiatów i odśpiewano hymn państwowy.

Szlakami Trylogii Sienkiewicza prowadził znakomity przewodnik Aleksander Zagórski. Znajomość historii, historii sztuki, piękna polszczyzna i poczucie humoru sprawiły, że wielu uczestników postanowiło wrócić jeszcze na Ukrainę. Na ręce A. Zagórskiego uczestnicy wycieczki przekazali przywiezione z Polski książki oraz zeszyty, które będą przekazane do jednej z polskich szkół na Kresach.


   |            |        
 
archiwum: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


 

NIP: 736-16-30-588
KRS: 0000238513
Regon: 120128690

POLECAMY STRONY
 
  home 
|
  zapisz się 
|
aktualności 
|
  o stowarzyszeniu 
|
 członkowie 
|
 władze 
 |
 kontakt z prezesem 

34-500 Zakopane, ul. Słoneczna 1, tel/fax. 18 201 46 20

Powiększ Powiększ powiększ Powiększ Zakopane- roczny kalendarz imprez Woado mości z Zakopanego Urząd Miasta Zakopane Wydarzenia kulturalne Wiadomości z Zakopanego- noclegi Zobacz galerię zdjęć. Zobacz galerię zdjęć. Informacje z Zakopanego i Podhala Absolwenci działają